Vision / Mission

Approved as per BOR no 664, s.2014

Our Vision

A leading university of education and diverse disciplines attuned to local and global development needs

Translations

VISYON: (Filipino)

Nangungunang unibersidad sa edukasyon at iba't ibang disiplina na tumutugon sa pangangailangang local at pandaigdigang pag-unlad.

PANGLANTAW: (Cebuano)

Nag-unang unibersidad sa edukasyon ug sa nagkalain-laing pagtugon nga gipahaum sa panginahanglan sa paglambong local ug kalibotan.

PANLANTAW: (Winaray)

Nangunguna nga unibersidad ha edukasyon ug iba pa nga mga disiplina ha pag-aradman nga nauyon han local ngan global nga panginahanglan ha pagdukwag.


Our Mission

To produce top performing professionals equipped to engage on knowledge and technology production so necessary to develop a sustainable society.

Translations

MISYON: (Filipino)

Magprodyus ng mga natatanging propesyunal na may sapat na kaalaman at produksyong panteknolohiya na nagpapanatili sa maunlad na lipunan.

TAHAS: (Cebuano)

Pagmugma og hanas nga mga propesyunal nga sangkap sa pag-asdang sa kaalam og produksyon sa teknolohiya nga gikinahanglan sa pag-ugmad og malungtaron nga katilingban.

TINGUHA: (Winaray)

Magpaggradwar han mga propesyunal nga may hitaas nga kapas ha pag-aram ngan ha produksyon han teknolohiya nga duro kakinahanglanon ha pagdukwag han masususteniran nga komunidad.