Our Mandate


The LEYTE NORMAL UNIVERSITY a government institution of higher learning established under R. A. 7910 in 1995, is mandated to:

A. primarily provide higher professional and special instructions for special purposes and promote research and extension services, advanced studies and progressive leadership in education and other related fields as may be relevant.

B. offer undergraduate and graduate courses in the fields of education and other related degree courses as the Board of Regents may deem necessary to carry out its objectives.

Republic Act 7910Vision / Mission

Our Vision

A leading university of education and diverse disciplines attuned to local and global development needs

Translations

VISYON: (Filipino)

Nangungunang unibersidad sa edukasyon at iba't ibang disiplina na tumutugon sa pangangailangang local at pandaigdigang pag-unlad.

PANGLANTAW: (Cebuano)

Nag-unang unibersidad sa edukasyon ug sa nagkalain-laing pagtugon nga gipahaum sa panginahanglan sa paglambong local ug kalibotan.

PANLANTAW: (Winaray)

Nangunguna nga unibersidad ha edukasyon ug iba pa nga mga disiplina ha pag-aradman nga nauyon han local ngan global nga panginahanglan ha pagdukwag.

Our Mission

To produce top performing professionals equipped to engage on knowledge and technology production so necessary to develop a sustainable society.

Translations

MISYON: (Filipino)

Magprodyus ng mga natatanging propesyunal na may sapat na kaalaman at produksyong panteknolohiya na nagpapanatili sa maunlad na lipunan.

TAHAS: (Cebuano)

Pagmugma og hanas nga mga propesyunal nga sangkap sa pag-asdang sa kaalam og produksyon sa teknolohiya nga gikinahanglan sa pag-ugmad og malungtaron nga katilingban.

TINGUHA: (Winaray)

Magpaggradwar han mga propesyunal nga may hitaas nga kapas ha pag-aram ngan ha produksyon han teknolohiya nga duro kakinahanglanon ha pagdukwag han masususteniran nga komunidad.

University Officials

Dr. Jude A. Duarte  

DR. JUDE A. DUARTE

University President

Tel: + 63 53 832 - 3205

Fax: + 63 53 325-6122

Email: president@lnu.edu.ph

Dr. Evelyn B. Aguirre  

DR. EVELYN B. AGUIRRE

Vice-President for Academic Affairs

Tel: + 63 53 321-8656

Email: evelynbaguirre@lnu.edu.ph

Dr. Clemelle L. Montallana  

DR. CLEMELLE L. MONTALLANA

Vice-President for Administration

Tel: + 63 53 832 - 3133

Email: clemellemontallana@lnu.edu.ph

Dr. Nestor C. Sedanza  

DR. NESTOR C. SEDANZA

Vice-President for Research and Extension

Tel: + 63 53 832 - 3169

Email: nestorzedanza61@yahoo.com.ph

 

PROF. LINA G. FABIAN

Dean, College of Education

Tel: + 63 53 832 - 3205

Email:

Dr. Cleofe N. Lajara  

DR. CLEOFE L. LAJARA

Dean, College of Arts and Science

Tel: + 63 53 832 - 3140

Email: lnucas2014@gmail.com

Dr. Ariel B. Lunzaga  

DR. ARIEL B. LUNZAGA

Dean, College of Management and Entrepreneurship

Tel: + 63 53 832 - 3149

Email: ablunzaga@lnu.edu.ph

 

DR. MYRNA MACALINAO

Dean, Graduate School

Tel: + 63 53 832 - 3163

Email:

Dr. Marife N. Daga  

DR. MARIFE N. DAGA

Dean, Student Affairs

Tel: + 63 53 832 - 3116

Email:

 

MS. JOSISA R. CHATO

Chief Administrative Officer - Finance

Tel: + 63 53 832 - 3179

Email: josisachato@lnu.edu.ph

University Helpdesk